reiki-slide1.jpgreiki-slide2.jpgreiki-slide3.jpg

Stepeni u Reikiju

Standardni Reiki ima tri osnovna stepena. Stepeni Reikija su:
• prvi stepen (Shoden). Pocetni setepen, na kome se ostvaruje opste povezivanje ucenika sa Reiki energijom. Glavna namena ovog stepena je davanje tretmana samom sebi, rad na sebi.
• drugi stepen (Okuden). Uvodjenjem simbola Reikija, koji predstavljaju njegova 3 aspekta, se produbljuje povezivanje ucenika sa Reiki energijom i povecava se njegova sposobnost da radi sa njim. Na ovom stepenu ucenik moze da radi tretmane i seb i drugim, na daljinu i u neposrednom kontaktu.
• treci stepen (Shinpiden). Majstorski stepen. Usavrsavanje prethodna tri aspekta Reikija, i dodavanje cetvrtog, kojim se dobija spoznaja celine. Jos vise se povecava sposobnost rada sa Reiki energijom i uci se procedura inicijacije drugih u Reiki stepene.